Kopiah Hitam Kajian Fiqih Ala Santri | Toko Buku Pesantren Kopiah Hitam Kajian Fiqih Ala Santri - Toko Buku Pesantren

Toka Buku Islam, Kitab Kuning, Buku Pesantren, Kitab Makna Ala PesantrenThursday, 28 September 2017

Kopiah Hitam Kajian Fiqih Ala SantriKOPIAH HITAM
Kajian Fiqh @alasantri

Karya : elkarimy 2017 - purnasiswa Madrasah Hidayatul Mubtadi-ien 2017 Pondok Pesantren Lirboyo
Tebal : xxiii + 402 halaman
Dimensi : 16 x 24 cm
Fan : Fiqh
Harga : Rp 55.000
Umat Islam dewasa ini mengeluh, masalah masalah keagamaan di tengah-tengah mereka seringkali dijawab dengan bimbang. Bahkan, banyak dari jawaban itu keluar dari oknum oknum, yang sayangnya tidak berpijak pada pedoman fikih dan akidah Islam yang benar. Buku ini disahkan untuk memawab masalah-masalah keagamaan di dalam masyarakat dengan tepat guna, setia berpijak pada rujukan sesuai formulasi yang ditancapkan ahlusunnah waljamaah an-nahdlyah.

#bukuislam #bukupesantren #bukusantri #bahtsulmasail #masailsantri #fiqhkeseharian #fiqhmasyarakat #ngajifiqh #sorogan #bandongan #barokah #santri #pesantren #pondokpesantren #manhajsalaf #salafy #salafiyyah #kajiansalaf #kajiansalafy #ngajikitab #kitabkuning #salafusholih #kopiahhitam #kajianfiqh #alasantri

No comments:

Post a Comment

Instagram

Pecinta Buku IslamWhatsApp Only chat