Kamus Nahwu pengurai makna huruf dan tarkib | Toko Buku Pesantren Kamus Nahwu pengurai makna huruf dan tarkib - Toko Buku Pesantren

Toka Buku Islam, Kitab Kuning, Buku Pesantren, Kitab Makna Ala PesantrenWednesday, 9 October 2013

Kamus Nahwu pengurai makna huruf dan tarkib

Kamus nahwu Mengurai makna huruf dan tarkib
Penulis : Tim FKI ahla shuffah 103
Halaman : xvi + 140 halaman
Ukuran 14 x 21 cm
ISBN : 978-602-1207-02-4
Harga : Rp. 28.000

Kamus nahwu
Mengurai ma'na huruf dan tarkib

Bahasa Arab adalah Bahasa istimewa, kaya kosa kata dan padat maknanya. Sehingga menjadikan bahasa tersebut sulit digantikan oleh terjemah bahasa lain. Salah satu keistewaan bahasa tersebut adalah setiap kondisi akhir kalimatnya dapat berubah-ubah sesuai dengan tuntutan 'amil yang masuk pada (i'rab), dengan begitu dapat diketahui status mu'robnya dan mabninya. Oleh sebab itu, kalangan fuqoha' melarang untuk menerjemahkan Al-Qur'an ke dalam bahasa lain secara harfiyah.
Maka sangat tidak mengherankan purna siswa kelas VI ibtidaiyyah tahun 2007 menyusun Kamus Nahwu yang banyak diadopsi dari kitab "Mugni Labib" agar lebih mudah mengenal dan memahami faedah-faedah kosa kata Arab bagi penyelam ilmu gramatika Arab.

ORDER VIA BUKALAPAK

No comments:

Post a Comment

Instagram

Pecinta Buku IslamWhatsApp Only chat